Úvod

Stránky „Laboratoře měřicích systémů“ vznikly v rámci projektu FRVŠ „Operační systém Linux v měřicí technice“ v roce 2003. Úkolem projektu bylo prozkoumat možnosti použití OS Linux v měřicích systémech a připravit podklady pro předmět Měřicí systémy a jejich programovaní vyučovaný na Katedře měření FEL ČVUT v Praze. Při realizaci této práce byl kladen důraz na licenci, pod kterou je šířen použitý software, a pokud to bylo možné byl upřednostňován GPL software.

V současnosti slouží k podpoře výuky zejména v předmětech zaměřených na programování laboratorních měřicích systémů a jako aktuální zdroj informací o činnosti výzkumné skupiny „Měřicí systémy“ na Katedře měření FEL.