Sleepy Cat Kit
Platforma pro výuku mikroprocesorové techniky

Sleepy Cat Kit (SC Kit) - Popis zapojení

SC Kit je vývojový přípravek, který byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2011/2011 G1 Výsledná vývojová deska obsahuje Ethernet, CAN, RS232, možnost připojení uSD karty, USB, grafický LCD displej, dvouosý akcelerometr, inkrementální enkodér, dvě tlačítka, osm LED, potenciometr, A/D převodník, D/A převodník a expanzní konektor s univerzálními vstupy a výstupy. Součástí desky je dále JTAG adaptér, který slouží pro programování a ladění použitého mikrokontroléru. Deska JTAG adaptéru je v základní verzi propojena s vlastní deskou, ale lze ji v případě potřeby oddělit. Na desce JTAG adaptéru je zároveň převodník USB/UART, který může být použit pro realizaci základní komunikace mikrokontroléru a PC.

Jako základ vývojové desky je použit mikrokontrolér STM32F207VC


Obrázek 2: Blokové schéma


Obrázek 2: Rozvržení na desce

Zapojení jednotlivých periferií a konektorů na desce

Expanzní konektor CN2

Zapojení konektoru
Pin Periferie Použití Periferie Ext. Konektor
PB8 I2C1_SCL DCMI+I2C DCMI+COM
PB9 I2C1_SDA DCMI+I2C DCMI+COM
PB10 SPI2_SCK SPI_SCK ACC+LCD COM
PC2 SPI2_MISO SPI_MISO ACC+LCD COM
PC3 SPI2_MOSI SPI_MOSI ACC+LCD COM
PC7 GPIO/TIM USR IO USR_CON1
PA0 GPIO/TIM/ADC0 USR IO USR_CON1
PB0 GPIO/ADC8 USR IO USR_CON1
PB1 GPIO/ADC9 USR IO USR_CON1
PB5 GPIO/ETH_PPS USR IO USR_CON1
PD7 GPIO/USART2_CK USR IO USR_CON1
PD8 GPIO/USART3_TX USR IO USR_CON1
PD9 GPIO/USART3_RX USR IO USR_CON1
PD10 GPIO/USART3_CK USR IO USR_CON1

RS232 (J10)

Zapojení konektoru
Pin Periferie Použití Pin
PD3 GPIO/USART2_CTS USART_CTS 7
PD4 GPIO/USART2_RTS USART_RTS 8
PD5 GPIO/USART2_TX USART_TX 2
PD6 GPIO/USART2_RX USART_RX 3

SD karta

Zapojení konektoru
Pin Periferie Použití Pin
PC8 SDIO_D0 SDIO_D0 7
PC9 SDIO_D1 SDIO_D1 8
PC10 SDIO_D2 SDIO_D2 1
PC11 SDIO_D3 SDIO_D3 2
PC12 SDIO_CK SDIO_CK 5
PC13 GPIO SD_CARD_DET
PD2 SDIO_CMD SDIO_CMD 3

CAN (J8)

Zapojení konektoru
Pin Periferie Použití Pin
PD0 CAN1_RX CAN_RX 1
PD1 CAN1_TX CAN_TX 2

Akcelerometr

Pin Periferie Použití Periferie Ext. Konektor
PB10 SPI2_SCK SPI_SCK ACC+LCD COM
PB14 GPIO/USART3_RTS ACC_CS ACC
PB15 GPIO/TIM ACC_INT ACC
PC2 SPI2_MISO SPI_MISO ACC+LCD COM
PC3 SPI2_MOSI SPI_MOSI ACC+LCD COM

Inkrementální enkodér

Pin Periferie Použití Periferie Ext. Konektor
PD12 TIM4_CH1 ROT. ENC. INCREMENTAL
PD13 TIM4_CH2 ROT. ENC. INCREMENTAL

Tlačítka

Pin Periferie Použití Název
BOOT0 BOOT0 BOOT BOOT
NRST NRST RESET RST
PC14 GPIO USR BTN BTN1
PC15 GPIO USR BTN BTN2

LED

Pin Periferie Použití Periferie Ext. Konektor
PE8 GPIO/TIM1 USR O LED1 USR_CON2
PE9 GPIO/TIM1 USR O LED2 USR_CON2
PE10 GPIO/TIM1 USR O LED3 USR_CON2
PE11 GPIO/TIM1 USR O LED4 USR_CON2
PE12 GPIO/TIM1 USR O LED5 USR_CON2
PE13 GPIO/TIM1 USR O LED6 USR_CON2
PE14 GPIO/TIM1 USR O LED7 USR_CON2
PE15 GPIO/TIM1 USR O LED8 USR_CON2

EEPROM

 • EEPROM 24C64
 • Pin Periferie Použití Periferie Ext. Konektor
  PB8 I2C1_SCL DCMI+I2C DCMI+COM
  PB9 I2C1_SDA DCMI+I2C DCMI+COM

  Potenciometr, A/D a D/A převodníky

  Pin Periferie Použití Periferie Ext. Konektor
  PA3 ADC3 ADC BNC1
  PA5 DAC2/ADC5 DAC/ADC BNC2
  PC0 ADC10 ADC POT.METER

  LCD

  Pin Periferie Použití Periferie Ext. Konektor
  PB10 SPI2_SCK SPI_SCK ACC+LCD COM
  PC3 SPI2_MOSI SPI_MOSI ACC+LCD COM
  PD15 GPIO/TIM4 CS LCD LCD
  PD11 GPIO/USART3_CTS RES LCD LCD
  PD14 GPIO/TIM4 A0 LCD LCD
  PC7 GPIO/TIM LCD_BACKLIGHT USR_CON1

  VOUT (J3)

  Zapojení konektoru

  Ethernet (J4)

  Pin Periferie Použití Pin
  PA1 ETH_RMII_REF_CLK ETH_RF_CLK
  PA2 ETH_MDIO ETH_MDIO
  PA7 ETH_RMII_CRS_DV ETH_RXDV
  PA8 ETH_MCO1 ETH_MCO1
  PB11 ETH_RMII_TX_EN ETH_TX_EN
  PB12 ETH_RMII_TXD0 ETH_TXD0
  PB13 ETH_RMII_TXD1 ETH_TXD1
  PC1 ETH_MDC ETH_MDC
  PC4 ETH_RMII_RXD0 ETH_RXD0
  PC5 ETH_RMII_RXD1 ETH_RXD1

  Expanzní konektor CN1

  Zapojení konektoru
  Pin Periferie Použití Periferie Ext. Konektor
  PE0 GPIO/DCMI_D2 DCMI_D2 DCMI+USR_CON2
  PE1 GPIO/DCMI_D3 DCMI_D3 DCMI+USR_CON2
  PE2 GPIO USR IO USR_CON2
  PE3 GPIO USR IO USR_CON2
  PE4 GPIO/DCMI_D4 DCMI_D4 DCMI+USR_CON2
  PE5 GPIO/DCMI_D6 DCMI_D6 DCMI+USR_CON2
  PE6 GPIO/DCMI_D7 DCMI_D7 DCMI+USR_CON2
  PE7 GPIO/TIM1 USR IO USR_CON2
  PE8 GPIO/TIM1 USR O LED USR_CON2
  PE9 GPIO/TIM1 USR O LED USR_CON2
  PE10 GPIO/TIM1 USR O LED USR_CON2
  PE11 GPIO/TIM1 USR O LED USR_CON2
  PE12 GPIO/TIM1 USR O LED USR_CON2
  PE13 GPIO/TIM1 USR O LED USR_CON2
  PE14 GPIO/TIM1 USR O LED USR_CON2
  PE15 GPIO/TIM1 USR O LED USR_CON2

  USB

  Pin Periferie Použití Pin
  PA9 USB_VBUS USB_VBUS 1
  PA11 USB_DM USB_DM 2
  PA12 USB_DP USB_DP 3

  JTAG (J5)

  Pin Periferie Použití Pin
  PA13 JTMS-SWDIO JTAG 7
  PA14 JTCK-SWCLK JTAG 9
  PA15 JTDI JTAG 5
  PB3 JTDO JTAG 13, 15
  PB4 NJTRST JTAG 3
  PD8 GPIO/USART3_TX USR IO
  PD9 GPIO/USART3_RX USR IO

  USART (J12)

  Pin Periferie Použití Pin
  PD3 GPIO/USART2_CTS USART_CTS 2
  PD4 GPIO/USART2_RTS USART_RTS 3
  PD5 GPIO/USART2_TX USART_TX 4
  PD6 GPIO/USART2_RX USART_RX 5

  Expanzní konektor CN3 - DCMI

  Pin Periferie Použití Periferie Ext. Konektor
  PB9 I2C1_SDA DCMI+I2C DCMI+COM
  PB8 I2C1_SCL DCMI+I2C DCMI+COM
  PE2 GPIO USR IO USR_CON2
  PA4 GPIO/DCMI_HSYNC DCMI_HSYNC DCMI
  PB7 GPIO/DCMI_VSYNC DCMI_VSYNC DCMI
  PA6 GPIO/DCMI_PIXCK DCMI_PIXCK DCMI
  PC6 GPIO/DCMI_D0 DCMI_D0 DCMI
  PA10 GPIO/DCMI_D1 DCMI_D1 DCMI
  PE0 GPIO/DCMI_D2 DCMI_D2 DCMI+USR_CON2
  PE1 GPIO/DCMI_D3 DCMI_D3 DCMI+USR_CON2
  PB6 GPIO/DCMI_D5 DCMI_D5 DCMI
  PE4 GPIO/DCMI_D4 DCMI_D4 DCMI+USR_CON2
  PE5 GPIO/DCMI_D6 DCMI_D6 DCMI+USR_CON2
  PE6 GPIO/DCMI_D7 DCMI_D7 DCMI+USR_CON2

  Expanzní konektor CN4 - RMII

  Pin Periferie Použití Periferie Ext. Konektor
  PB11 ETH_RMII_TX_EN ETH_TX_EN ETH ETH_RMI
  PB12 ETH_RMII_TXD0 ETH_TXD0 ETH ETH_RMI
  PB13 ETH_RMII_TXD1 ETH_TXD1 ETH ETH_RMI
  PC4 ETH_RMII_RXD0 ETH_RXD0 ETH ETH_RMI
  PC5 ETH_RMII_RXD1 ETH_RXD1 ETH ETH_RMI
  PA7 ETH_RMII_CRS_DV ETH_RXDV ETH ETH_RMI
  PC1 ETH_MDC ETH_MDC ETH ETH_RMI
  PA2 ETH_MDIO ETH_MDIO ETH ETH_RMI
  PA1 ETH_RMII_REF_CLK ETH_RF_CLK ETH ETH_RMI
  PB8 I2C1_SCL DCMI+I2C DCMI+COM
  PB9 I2C1_SDA DCMI+I2C DCMI+COM
  PB5 GPIO/ETH_PPS USR IO USR_CON1

  BOOT

  Pin Periferie Použití Periferie Ext. Konektor
  PB2 GPIO/BOOT1 BOOT S1 X