Sleepy Cat Kit
Platforma pro výuku mikroprocesorové techniky

Vývojové prostředí Sleepy Cat IDE

Vývojové prostředí Sleepy Cat IDE je založeno na platformě NetBeans. Bylo upraveno pro potřeby vývoje aplikací pro mikrokontrolér s jádrem ARM. Obsahuje vývojové nástroje GNU Tools for ARM Embedded Processors, OpenOCD s podporou pro Turtelizer 2, který je součástí kitu..

!! Pokyny pro instalaci SC IDE pro použití s SC Kitem !! :


SC IDE pro Windows

SC IDE pro Linux

SC IDE - DEB balíček

Více informací o SC-IDE najdete na stránkách projektu

Dokumentace k SC Kitu


Schéma zapojení

Layout desky

Zapojení konektorů

Dokumentace k součástkám

Vzorové projekty

FAQ

Nelze zkompilovat vzorový projekt

Pravděpodobně se nepodařilo nalézt kompilátor. Zkuste tento stav opravit stisknutím tlačítka
Tools → Options → C/C++ → Build Tools → Restore Defaults

Nesnažte se použít jiné verze kompilátoru a přidružených utilit. Pravděpodobně to povede k problémům s kompilací a debugováním.

NetBeans hlásí chybu "Unable to start pty process:"
Jedná se o bug NetBeans, zkuste nastavit projekt podle návodu:
http://single9.net/2011/11/netbeans-7-unable-to-start-pty-process/
Návod na zprovoznění podpory FreeRTOS při debugování

SCIDE obsahuje podporu pro FreeRTOS i při debugování. Je třeba ji v projektu zapnout. Do souboru openocd-board.cfg se úplně na konec zapíše:

$_TARGETNAME configure -rtos auto

a v menu Window → Debugging → Threads můžete zobrazit běžící vlákna a jiné objekty z FreeRTOS.

Windows 8 odmítají nainstalovat nepodepsaný ovladač
Zkuste vypnout vynucování podpisů pro ovladače podle návodu:
http://youtu.be/NM1MN8QZhnk
Nelze nahrát program do procesoru

Windows

Pokud se nepodařila instalace ovladače k JTAG adapteru, je možné ji spustit samostatně - instalátor ovladačů pro Windows.

Pokud používáte STM32 Discovery KIT, zkontrolujte, jestli je nainstalován ovladač pro ST-Link/V2

Linux

Aby fungoval JTAG adapter na linuxu i běžnému uživateli, je třeba umístit soubor 80-openocd.rules do adresáře /etc/udev/rules.d/. Následně je třeba restartovat udev, případně celý počítač.

Uživatel musí být ve skupině plugdev, což je na desktopových systémech běžně splněno. Pokud tomu tak není, po přidání uživatele do této skupiny se musí uživatel odhlásit a znovu přihlásit.

Operační systém musí obsahovat knihovnu libusb-1.0.so.0 (balíček libusb-1.0 případně libusbx-1.0)

Nelze nahrát program do procesoru s chybou "Can't find openocd-board.cfg"
Pokud použijete projekt z předchozí verze, musíte do adresáře "SC-IDE" tohoto projektu vložit soubor openocd-board.cfg
Ve vývojovém prostředí něco nefunguje
Vývojové prostředí by mělo s SC-Kitem fungovat "out of the box". Pokud se objeví chybová hláška. Nelze zkompilovat a nahrát vzorový projekt hned po instalaci, nebo vývojové prostředí nefunguje dle předpokladu, kontaktujte prosím přímo tvůrce (jan.breuer@fel.cvut.cz) a chyba bude v další verzi opravena, nebo vám doporučím postup, jak ji opravit.
Tento projekt vznikl za podpory grantu FRVŠ G1 2011/2011 v rámci rozvoje výuky na vysokých školách.