Sleepy Cat IDE

Vývojové prostředí je součástí projektu Sleepy Cat Kit, je založeno na platformě NetBeans. Bylo upraveno pro potřeby vývoje aplikací pro mikrokontrolér s jídrem ARM. Obsahuje vývojové nástroje GNU Tools for ARM Embedded Processors, OpenOCD.

Verze 7.4.7 a novější nepodporují SC-KIT!

Instalační soubory verze 8.2.6


SC IDE pro Windows

SC IDE pro Linux

SC IDE - DEB balíček
STM32CubeMX GPDSC ⇨ SC-IDE
gpdsc2nb
(k jeho funkci je potřeba program xsltproc)

Konvertor pro STM32CubeMX GPDSC projekt na SC-IDE projekt

Pozor, kompletně přepíše existující SC-IDE projekt!

Použití:
Z STM32CubeMX vygenerujte projekt GPDSC a spusťte příkaz

./gpdsc2nb projekt.gpdsc

Historie verzí

Speciální případy

Pro speciální účely jsou tu dostupné další možnosti instalace

sckit-drivers-001.exe - instalator pouze driveru (pro zvlastni pripady)

sckit-ide8.2.6.zip - vyojove prostredi bez instalatoru (pro zvlastni pripady)