Projekt TAČR - TA01010988 - Časově synchronní distribuované systémy pro sběr dat a řízení procesů

Stránky TAČR projektu

Projekt TA01010988 – Časově synchronní distribuované systémy pro sběr dat a řízení procesů byl řešen s finanční podporou TA ČR.

TAČR Alfa