Projekt programu IMPULS FI-IM5/177

Název: Multiplatformní distribuovaný systém pro měření a sběr dat, řízení strojů a procesů

Příjemce: dataPartner, s.r.o. ; řešitel: Ing. Milan Kaše

Spolupříjemce: Katedra měření FEL ČVUT v Praze; spoluřešitel: doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.

Doba řešení: 01/2008 až 12/2010

Cílem projektu bylo vytvořit obecně použitelné programové vybavení pro realizaci projektů se zaměřením na měření a sběr dat, řízení strojů a procesů. Navržený vývojový systém umožňuje sestavení aplikace z heterogenních částí napříč různými hw platformami. V rámci projektu byla s využitím agilních principů vytvořena metodika pro používání výsledného produktu v každodenní inženýrské praxi a metodika výuky technické inteligence podle principů SOA (Servisně Orientovaná Architektura).