Výsledky projektu

V001 – Modul hlavních hodin (master clock) s protokolem IEEE 1588

Tento modul bude v distribuovaném systému použit ve funkci hlavních hodin (master clock) s protokolem IEEE 1588. Kromě vysoké frekvenční resp. časové stability bude jeho stupnice synchronizována s UTC prostřednictvím GPS.

  • FVZ K13138-TACR-V001-G-GMC Modul hlavních hodin s GPS přijímačem pro distribuované systémy synchronizované pomocí protokolu IEEE 1588

V002 – Měření parametrů časové synchronizace v distribuovaných systémech

Jedná se v prvé řadě o návrh metodiky měření časových parametrů charakterizujících přesnost synchronizace při použití PTP protokolu. Výsledek bude realizován jako unikátní měřicí systém se softwarem vyvinutým na pracovišti řešitele.

V003 – Měřicí ústředna s protokolem IEEE 1588

Tento modul bude v distribuovaném systému použit ve funkci univerzálního měřicího modulu s protokolem IEEE 1588.

V004 – Modul pro časovou synchronizaci sběru dat

Tento modul bude v distribuovaném systému použit ve funkci modulu spouštění (trigger box) s protokolem IEEE 1588.

V005 – SW modul podporující protokol IEEE 1588 v systému DisCo

SW modul primárně určený jako komponenta pro SCADA systém DisCo firmy dataPartner.

Termín dosažení 10/2013

V006 – Analyzátor komunikace v síti typu Industrial Ethernet

Software pro testování a monitoring provozu Ethernetové sítě pomocí dalšího zařízení (počítače), které je do topologie sítě připojeno, ale nevyužívá se pro měřicí aplikace. Toto zařízení může zachytávat komunikaci probíhající mezi master jednotkou a ostatními prvky a také další provoz nesouvisející s PTP a vyhodnocovat např. vliv zatížení sítě na možné zhoršení parametrů komunikace a přesnost synchronizace.

Ostatní výsledky