Videotutorial LabWindows/CVI

První ukázka – instalace

V první ukázce tutor1ready.wmv je ukázán postup jak program správně nainstalovat. Jednotlivé kroky jsou následující

 1. Najeďte na stránky předmětu http://mersys.feld.cvut.cz
 2. V sekci download najdeme náš program a stáhneme ho na plochu
 3. Spustíme staženy samorozbalovací archiv cvi71_eval.exe
 4. Po rozbaleni najedeme na složku install a v ni nalezneme spouštěcí soubor setup.exe
 5. Při dotazu na sériové číslo zadáme že se jedná o produkt pro výuku.
 6. Potvrdíme licence a necháme program nainstalovat
 7. Nainstalovaný program nalezneme na Start → Všechny programy → National Instruments → LabWindows CVI 7.1 → NI LabWindows CVI
 8. Po prvním spuštěni zvolíme v okénku RUN as EVULATION

Druhá ukázka – „Hello World“

Druhý video tutoriál tutor2helloworldready.wmv je ukázka jednoduché aplikace typu helloworld priklad1.zip

 1. Spustíme program NI LabWindows CVI
 2. Založíme novy projekt File → New → Project (*.prj)
 3. V okénku New Project Options zvolíme in New Workspace a Build options
 4. Uložíme náš projekt File → Save Untitled.prj As.
 5. Překlikáme se na položku do které chceme uložit náš projekt a jako název souboru napíšeme console1
 6. Přidáme novy soubor File → New → Source (*.c)
 7. Pote soubor uložíme File → Save Untitled1.c As. do adresáře projektu. Jako název napíšeme main
 8. Přidáme soubor do projektu. Pravým tlačítkem na název projektu (hned pod File) a zvolíme Add File. a překlikáme se na náš soubor main.c
 9. Vše si uložíme File → Save All
 10. S označeným okénkem main.c v nabídce zvolíme Edit → Insert Construct → Main
 11. Do 7. řádku napíšeme printf("HELLO WORLD"); getchar();</LI>
 12. Program spustíme zelenou šipkou v nabídce nad oknem main.c</LI>

Druhá ukázka – GUI

Třetí video tutoriál tutor3okno.wmv je ukázka jak vytvořit jednoduchou GUI aplikaci priklad2.zip

 1. Uděláme body podle tutoriálu č.2 až po 9)!
 2. Vytvoříme okno File → New → User Interface (*.uir)
 3. S označeným oknem pro GUI zvolíme v nabídce Code → Generate → Main Function.
 4. Při výzvě naše GUI uložíme do projektu a pojmenujeme ho okno
 5. Daląí okno, pro nastaveni generátoru main funkce zvolime OK
 6. Přiřadíme naše okno do projektu. Pravým tlačítkem na Okno (název projektu) → Add File. a najdeme soubor okno.uir z projektu adresáře
 7. Klikneme na editor našeho okénka a poté zvolíme v nabídce Edit → Panel.
 8. Do kolonky Callback Function napíšeme cfpanel a dáme OK.
 9. Vygenerujeme call back funkci Code → Generate → Panel Callback
 10. V editoru main.c pri funkci cfpanel do case EVENT_CLOSE dopíšeme QuitUserInterface(0);
 11. Vše si uložíme File → Save All a můžeme program spustit

Semestrální práce finaltutor.wmv